ประกาศราคากลางยา  วันที่ ดาวน์โหลด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 24 โครงการ 12/5/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 18 โครงการ 27/4/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 18 โครงการ 21/4/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Linagliptin 5 mg  12/4/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Empagliflozin 10 mg film-coated tablet 7/4/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 25 โครงการ 25/3/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 20 โครงการ 14/3/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 25 โครงการ 23/2/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 25 โครงการ 9/2/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 18 โครงการ 1/2/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 13 โครงการ 21/1/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 23 โครงการ 18/1/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 17 โครงการ 4/1/2022 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 19 โครงการ 21/12/2021 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 20 โครงการ 9/12/2021 pdf icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 20 โครงการ 26/11/2021 pdf icon

 

 

 ประกาศราคาการจัดซื้อ-จัดจ้าง  วันที่ ดาวน์โหลด 
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เอราวัณ2 28/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เอราวัณ2 27/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เอราวัณ2 27/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย CI และ ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย HI พร้อม ค่าขนส่ง 26/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย CI2 ดารุสสลาม 21/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย HI และ ค่าขนส่ง 21/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เอราวัณ2 21/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เอราวัณ2 21/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เอราวัณ2 21/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย CI และ ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย HI พร้อม ค่าขนส่ง 21/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เอราวัณ2 21/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย CI2 ดารุสสลาม 21/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เอราวัณ2 21/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย CI 7/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เอราวัณ2 7/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย HI และ ค่าขนส่ง 5/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย CI 5/4/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เอราวัณ2 31/3/2022 pdf icon
มุ้งดีด 100 หลัง 29/3/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย CI2 ดารุสสลาม 28/3/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เอราวัณ2 22/3/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย CI2 ดารุสสลาม 17/3/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เอราวัณ2 17/3/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย CI ผู้ป่วย HI และ ค่าขนส่ง 17/3/2022 pdf icon
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย HI และ ค่าขนส่ง 15/3/2022 pdf icon
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 2 อัน 21/3/2022 pdf icon
ครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ 21/3/2022 pdf icon
วัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ 21/3/2022 pdf icon
จ้างแปลผลภาพถ่ายรังสี 14/3/2022 pdf icon
พัดลม ขนาด16 นิ้ว จำนวน 100 ตัว 8/3/2022 pdf icon
วัสดุสิ้นเปลือง 15/2/2022 pdf icon
พัดลม ขนาด16 นิ้ว จำนวน 100 ตัว 15/2/2022 pdf icon
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม 17/12/2021 pdf icon
จ้างแปลผลภาพถ่ายรังสี 14/12/2021 pdf icon
ออซิเจนทางการแพทย์ ชนิดท่อแรงดันสูง 80 ท่อ 14/12/2021 pdf icon
จ้างแปลผลภาพถ่ายรังสี 1/12/2021 pdf icon

 

 

Please publish modules in offcanvas position.