2/12/2022 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกวิเจนในเลือด วัดความดันโลหิต วัดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก